Panel používateľa

Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - minimálna výška stravovacej poukážky

Počet zobrazení: 4078

Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - minimálna výška stravovacej poukážky Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - č. 148/2018 - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, § 5 zákona č. 238/2002 Z. z. o cestovných náhradách - stravné, § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - úprava súm náhrad, § 152 - Stravovanie zamestnancov - Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. - minimálna výška stravovacej poukážky

Späť na príspevok

Komentáre

Prihlásenie